Miś Wędrowniczek to Przedszkolne koło PTTK, które powstało dzięki zaangażowaniu nauczycieli z trzech przemyskich przedszkoli, tj: Przedszkola nr 14, 20 oraz 7. Nasi turyści to głównie pięciolatki i sześciolatki, ale ku naszej radości na  wycieczkach i rajdach można spotkać także niemałą grupę trzy i czterolatków. 

Nasze cele to przede wszystkim:
- rozwijanie zainteresowań i pasji turystycznych,
- wdrażanie do umiłowania małej ojczyzny,
- kształtowanie postawy poszanowania przyrody i drugiego człowieka.

Mamy nadzieję, że poprzez realizację powyższych celów uda nam się przyczynic chociaż w niewielkim stopniu do wychowania wspaniałych ludzi, którzy w przyszłości będą już na własnym szlaku propagować wpojone przez nas wartości.

Opiekun Koła:
Elżbieta Czycz