Klub Miś Wędrowniczek

Miś Wędrowniczek to Przedszkolne koło PTTK, które powstało dzięki zaangażowaniu nauczycieli z trzech przemyskich przedszkoli, tj: Przedszkola nr 14, 20 oraz 7. Nasi turyści to głównie pięciolatki i sześciolatki, ale ku naszej radości na  wycieczkach i rajdach można spotkać także niemałą grupę trzy i czterolatków. 

Nasze cele to przede wszystkim:
- rozwijanie zainteresowań i pasji turystycznych,
- wdrażanie do umiłowania małej ojczyzny,
- kształtowanie postawy poszanowania przyrody i drugiego człowieka.

Mamy nadzieję, że poprzez realizację powyższych celów uda nam się przyczynic chociaż w niewielkim stopniu do wychowania wspaniałych ludzi, którzy w przyszłości będą już na własnym szlaku propagować wpojone przez nas wartości.

Opiekun Koła:
Elżbieta Czycz

Szkolne koło PTTK przy I LO

Strona w trakcie aktualizacji

Wstąp do PTTK

Jeśli chcesz wstąpić do naszej organizacji, należy:
1) zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi członkostwa w PTTK
2) zapoznać się ze statutem naszego Oddziału 
3) wybrać sobie koło/klub, działające przy naszym Oddziale, którego chcesz być członkiem:
- Klub "Pod Ciuchcią" PTTK
- Klub Górski "Karpaty" PTTK
- Koło Przewodników PTTK
4) przyjść z 2 zdjęciami legitymacyjnymi do biura naszego Oddziału przy ul. Waygarta 3 czynne: od poniedziałku do piątku od 7-15, i wypełnić deklaracje członkowską oraz zapłacić wpisowe i składkę członkowską ustalaną przez ZG PTTK w Warszawie