Władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

 
Zarząd Oddziału
Prezes – Michał Thier
Wiceprezes- Dominika Góral
Skarbnik- Andrzej Klimko
Sekretarz- Karol Kicman
Członek- Jerzy Tkaczyk
Członek- Zdzisława Ramocka
Członek- Ewa Górniak


Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca- Halina Zasadny
Wiceprzewodnicząca- Józefa Jodłowska
Sekretarz- Krystyna Skuneczny
Członek- Władysław Cieleń
Członek- Marian Pawlik


Sąd Koleżeński Oddziału
Prezes- Maria Gąska
Wiceprezes- Krzysztof Tulej
Sekretarz- Ewa Dudek-Ciróg
Członek- Marta Kroczek
Członek- Małgorzata Nowak

W związku z rezygnacją kol. Macieja Piotrowicza z funkcji Sekretarza Zarządu, zgodnie z §15 ust.1 Statutu Oddziału Zarząd Oddziału postanowił dokooptować na zwolnione miejsce kol. Karola Kicmana. W związku z rezygnacją kol. Elżbiety Wańczyckiej-Tkaczyk z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej, zgodnie z §15 ust.1 Statutu Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna postanowiła dokooptować na zwolnione miejsce kol. Mariana Pawlika