PROGRAM:

Zbiórka uczestników na parkingu dla autokarów obok MNZP w Przemyślu, Rybi Plac 04:50.

Wyjazd o godz. 5:00. Przejazd na trasie: Przemyśl- Nova Sedlica (Słowacja).

Przejście piesze trasą: Nova Sedlica – Kremenaros – Wielka Rawka – Mała Rawka – Przeł. Wyżniańska. Czas przejścia ok. 8 godz.

Powrót do Przemyśla w godzinach wieczornych.

 

UWAGA! Wymaga się od uczestników wycieczki odpowiedniego ubioru do wędrówek górskich oraz kondycji fizycznej.

Trasa może ulec zmianie z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

Cena: 85 zł ; członkowie PTTK - 80 zł

 

Świadczenia objęte ceną: transport, przewodnictwo, ubezpieczenie (SU 5000 zł),

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje Biuro Turystyczne PTTK Przemyśl tel. 16 678 53 74 w terminie do 13.10.2019.

W ciągu 7 dni od zgłoszenia należy wpłacić wpisowe.