Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział  im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
przy współpracy
Zarządu Głównego PTTK w Warszawie
oraz
Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego

organizuje

62 OGÓLNOPOLSKI RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”

REGULAMIN


TRASY RAJDU w dniu 19.10.2019 (sobota):
Trasa nr 1
Zbiórka o godz. 8:45 na przystanek MZK ul. Jagiellońska. Przejazd kursowym autobusem MZK linią nr 3 o godz. 8:57 do przystanku na ul. Słowackiego kier. Nehrybka. (przejazd na podstawie biletu MZK – płatny indywidualnie przez uczestnika).
Przejście trasy: Nehrybka - fort III „Łuczyce” - Jaksmanice – fort I „Salis Soglio” - fort XV „Borek”.
Długość trasy: 14 km Punkty: 14 pkt. do OTP, 15 pkt. do GOT. 
Prowadzenie: Przewodnik PTTK

Trasa nr 2
Zbiórka uczestników o godz. 7:45 na parkingu dla autokarów na Placu Rybim obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd zamówionym autobusem o godz.  8:00 do Malhowic. (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 5 zł/os.)
Przejście trasą: Malhowice – Stanisławczyk – Rożubowice – fort I „Salis Soglio” – Fort XV „Borek”.
Długość trasy: 17 km Punkty: 17 pkt. do OTP, 18 pkt. do GOT
Prowadzenie: Karol Kicman

Trasa nr 3 - ROWEROWA:
Zbiórka uczestników o godz. 11:30 na Placu Orląt Przemyskich.
Wyjazd na trasę o godz. 11:45
Przejazd na trasie: Przemyśl - Hermanowice - Malhowice – Stanisławczyk - Łuczyce - Rożubowice - Jaksmanice - fort XV „Borek“.
Długość trasy: ok. 25 km; Punkty: 10 pkt do K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 3 ROWEROWEJ:W trosce o bezpieczeństwo każdy uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
UWAGA: LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.
Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: do 15.10.2019 (wtorek) w Biurze Oddziału PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
• Dzieci do lat 6 - 6 zł
• Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2019r.) - 10 zł
• Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK - 10 zł
• Dorośli nie zrzeszeni w PTTK - 13 zł
• Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego
(jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, (członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej), przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 150 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, transport powrotny z fortu XV „Borek” do Przemyśla (parking Plac Rybi), możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami na zakończenie Rajdu.

Zakończenie rajdu:
Odbędzie się o godz. 14: 00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu XV Borek. Powrót do Przemyśla, zamówionymi autokarami ok. godziny 15:00.
Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Fot. Piotr Michalski