Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu,
przy współpracy

Urzędu Miejskiego w Przemyślu
oraz
Oddziału Wojskowego PTTK im. Twierdzy Przemyśl

W RAMACH OBCHODÓW 40. ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI
ORAZ
80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
zaprasza na

XIX Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczysława Orłowicza

Przemyśl 28 września 2019 r.

TRASY RAJDU:
Nr 1- Szlakiem 11 Karpackiej Dywizji Piechoty
Zbiórka o godz. 8:30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej- pl. Rybi Wyjazd zamówionym autobusem do Krzywczy.
Przejazd autobusem płatny dodatkowo 5 zł + wpisowe.
Przejście trasy: Krzywcza –Cmentarz w Krzywczy (złożenie kwiatów) – krzyż nad Krzywczą- Reczpol - Rezerwat „Brzozy Czarnej”- Rezerwat „Dolina Hołubli”.
Powrót grupy zamówionym autobusem do Rynku.
UWAGA ! NA TRASĘ WYMAGANA DOBRA KONDYCJA FIZYCZNA! TRASA PROWADZI DROGAMI POLNYMI I LEŚNYMI !
Długość trasy: 12 km Punkty: 12 pkt. do OTP, 13 pkt do GOT.
Prowadzenie: Wiesław Wróbel


Nr 2 - Szlakiem 24 Dywizji Piechoty
Zbiórka o godz. 6.45 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej- pl. Rybi Wyjazd zamówionym autobusem do miejscowości Łodzinka .
Przejazd autobusem płatny dodatkowo 7 zł + wpisowe.
Przejście trasy: Łodzinka Dolna- Olchowa 455 m n.p.m.- Kopystańka 541 m. n. p. m- Brylińce- Helicha 416 m n.p.m-
Wapielnica 398 m n.p.m - Przemyśl
UWAGA ! NA TRASĘ WYMAGANA BARDZO DOBRA KONDYCJA FIZYCZNA!
Długość trasy: 21 km. Punkty: 21 pkt. do OTP, 22 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Witold Bronkowski

Nr 3 – Trasa miejska - „Szlakiem Wojska Polskiego w Przemyślu”
Zbiórka o godz. 11:30 przed Biblioteką Publiczną ul. Grodzka
Przejście trasą: Biblioteka (dawne Kasyno Garnizonowe- Brama Rycerska- Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej wystawa „Garnizon idzie na wojnę” (wstęp płatny we własnym zakresie)- ul. Mickiewicza- ul. Smolki 13- dawny Szpital Wojskowy i koszary 5 PSP-Cmentarz Komunalny- Cmentarz Wojskowy- Rynek.
Długość trasy: 6 km. Punkty: 6 do OTP,
Prowadzenie: Barbara Wróbel

Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział indywidualni turyści, drużyny zgłoszone przez szkoły, Koła i Kluby PTTK i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.
Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrody, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia i wpisowe : przyjmowane są do 25.09.2019 (środa) !!! w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
• dzieci do lat 6 - 5 zł
• członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką - 7 zł
• żołnierze Wojska Polskiego - 7 zł
• Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły - 7 zł
• Pozostałe osoby - 10 zł
• Dodatkowo płatny transport: trasa nr 1- 5 zł, trasa nr 2 - 7 zł


Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są z wpłaty wpisowego (1 opiekun na 10 młodocianych).
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, przewodnictwo na trasach, udział w poczęstunku, pamiątkowy magnes ( dla 180 pierwszych zgłoszonych osób ), członkowie PTTK otrzymują ubezpieczenie w ramach opłaconej bieżącej składki członkowskiej.
Wszyscy uczestnicy tras pieszych rajdu spotykają się 28.09.2019 r. ok. godz. 16:00 na Rynku Starego Miasta, gdzie każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy !