Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział
im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
przy współpracy

Urzędu Miejskiego w Przemyślu i Gminy Przemyśl
organizuje
61 OGÓLNOPOLSKI RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”

REGULAMIN

Przemyśl, 5 - 6.04.2019 r.


TRASY RAJDU:

05.04.2019 (piątek) Trasa nr 1
Zbiórka uczestników godz. 8:15 na parkingu dla autokarów na Placu Rybim obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd zamówionym autobusem do Żurawicy o godz. 8:30. (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 3 zł/os.)
Przejście trasy: Duńkowiczki - Fort XI "Duńkowiczki" - Fort X "Orzechowce" - Fort IX "Brunner" - Fort VIII "Łętownia".
Długość trasy: 10 km Punkty: 10 pkt. do OTP, 10 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Grzegorz Hrymak

05.04.2019 (piątek) Trasa nr 2
Zbiórka uczestników o godz. 7:45 na parkingu dla autokarów na Placu Rybim obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd zamówionym autobusem do Średniej o godz. 8:00.  (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 4 zł/os.)
Przejście trasą: Średnia – Bukowy Garb(428 m n.p.m.) - Kaczmarowa (407 m n.p.m.) - Stojałów (356 m n.p.m.) - Łętownia – fort VIII „Łętownia”.
Długość trasy: 12 km Punkty: 12 pkt. do OTP, 12 pkt. do GOT
Prowadzenie: Michał Thier

06.04.2019 (sobota) Trasa nr 3
Zbiórka uczestników o godz. 9:00 przy Pałacu Lubomirskich ( Uczelnia PWSW) ul. ks. Lubomirskich.
Przejście trasą: ul. Stawowa – ul. Okopowa – Nehrybka – fort IV „Optyń” - Pikulice – Grochowce – fort VI „Helicha” - Wapielnica (skrzyżowanie szlaków) – Fort 3 „Kruhel” - ul. Pasteura – ul. Tatarska – siedziba PTTK ul. Waygarta.
Długość trasy: 18 km Punkty: 18 pkt. do OTP, 19 pkt. do GOT
Prowadzenie: Maciej Piotrowicz


06.04.2019 (sobota) Trasa nr 4 - ROWEROWA
Zbiórka uczestników o godz. 10:45 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:00.
Przejazd trasą: Przemyśl – Fort XIII „San Rideau” – Fort XII Werner – Fort XI Duńkowiczki – Fort X Orzechowce – Fort IX Brunner – Fort VIII Łętownia – Przemyśl.
Długość trasy: ok. 40 km; Punkty: 10 do K.O.T.
Prowadzenie: Karol Kicman


Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 4 ROWEROWEJ
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.


UWAGA: LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: do 02.04.2019 (wtorek) w Biurze Oddziału PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
Dzieci do lat 6 - 6 zł
Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2019r.) - 10 zł
Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK - 10 zł
Dorośli nie zrzeszeni w PTTK - 13 zł
Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, (członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej), przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 200 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, dodatkowo:
- dla uczestników trasy 1 i 2 w dniu 5.04.2019: kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, transport powrotny w fortu VIII „Łętownia” do Przemyśla (parking Plac Rybi), możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami w dniu 5.04.2019 na forcie VIII „Łętownia”
- dla uczestników trasy 3 i 4 w dniu 6.04.2019: bigos na zakończenie rajdu

Zakończenie rajdu:
Dla tras nr 1 i 2 w dniu 05.04.2019 (piątek) odbędzie się ok. godz. 13.00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu VIII Łętownia.
Dla tras nr 3 i 4 w dniu 06.04.2019(sobota) odbędzie się ok. godz. 15:00 przy siedzibie PTTK ul. Waygarta.


Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.