Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im . Dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

Podobny obraz
Ogłasza mikołajkową zbiórkę darów
dla naszych rodaków mieszkających po drugiej stronie granicy. Prosimy tych wszystkich, którym los zwłaszcza dzieci z niezamożnych rodzin nie jest obojętny, o przekazywanie: przyborów, artykułów szkolnych, środków czystości, książek i bajek w j. polskim, słodyczy oraz nowych ubrań.


Dary będą przyjmowane do 30 listopada (piątek) w siedzibie naszego Oddziału PTTK przy
ul. Waygarta 3 w Przemyślu.


Wszystkie zebrane dary przekażemy potrzebującym do Zespołu Szkół w Strzelczyskach na Ukrainie w dniu 08.12.2018.