Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie oraz Urząd Miejski w Przemyślu
zapraszają na
60 JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”
REGULAMIN
Przemyśl, 20 październik 2018 r.

 

TRASY RAJDU - 20.10.2018 (sobota):
Trasa nr 1- „ Z wizytą w Grupie Siedliskiej” UKRAINA
Zbiórka uczestników o godz. 6:05 na przystanku przy ul. Jagiellońskiej. Przejazd kursowym autobusem do Medyki (2 zł/os.-płatne we własnym zakresie). Przekroczenie granicy. Dojazd wynajętym transportem do Popowic.( transport płatny dodatkowo przy wpisowym 5 zł/os.)
Przejście trasą: Fort I/4 „Maruszka Las” – Fort I/5 „Popowice” – Fort I/6 „Dziewięczyce” – Medyka (przejście graniczne). Przekroczenie granicy. Przejazd zamówionym autobusem na fort XVI „Zniesienie”
Długość trasy: 16 km Punkty: 16 pkt. do OTP, 17 pkt. do GOT
Prowadzenie: Karol Kicman

UWAGA!! OBOWIĄZUJĄ PASZPORTY


Trasa nr 2 – „Północnym odcinkiem”
Zbiórka uczestników o godz. 8:00 na parkingu dla autokarów przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, pl. Płk. Berka Joselewicza. Przejazd zamówionym autobusem do Bolestraszyc (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 5 zł/os.)
Przejście trasą: Fort XIII „San Rideau” – Fort XII b “Bolestraszyce”- Żurawica - Fort XII „Werner - Fort XI „Duńkowiczki”- Fort X „Orzechowce”-Fort IX „Brunner”- Fort VIII “Łętownia”.
Przejazd zamówionym autobuesm na fort XVI “Zniesienie”
Długość trasy: 16 km Punkty: 16 pkt. do OTP, 17 pkt. do GOT
Prowadzenie: Halina Stadnik, Krzysztof Stadnik


Trasa nr 3 - „Zwiedzamy VI Obwód Obronny”
Zbiórka uczestników o godz. 8:45 na parkingu dla autokarów przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, pl. Płk. Berka Joselewicza. Przejazd zamówionym autobusem do Siedlisk (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 3 zł/os.)
Przejście trasą: Fort XV „Borek- Fort I „Salis-Soglio“-Jaksmanice-Fort III „Łuczyce“-Nehrybka- zespół cmentarzy z okresu I Wojny Światowej- Fort XVI „Zniesienie“
Długość trasy: 14 km; Punkty: 14 pkt. do OTP, 15 pkt. do GOT

Prowadzenie: Bronkowski Witold


Trasa nr 4 - „Wzdłuż pierścienia wewnętrznego”
Zbiórka uczestników o godz. 11:45 przed głównym wejściem do galerii „Sanowa” Przejście trasą: Szaniec S1“ Garbarnia“-Szaniec S 2 „Wilcze“-Szaniec S1 „Pobrzeże“- fort XX „Przekopana“- Szaniec „Lempertówka“- Bateria XXa „Kanał“- Fort XXI „Bakończyce“- zespół cmentarzy z okresu I Wojny Światowej- Fort XVI „Zniesienie“
Długość trasy: 7 km; Punkty: 7 pkt. do OTP, 8 pkt. do GOT
Prowadzenie: Elżbieta Rozmus


Trasa nr 5 - Rowerowa
Zbiórka uczestników o godz. 11:00 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:15
Przejazd trasą: Przemyśl - fort XX „Przekopana“ – Hurko - fort XV „Borek“ – Łuczyce - fort Nehrybka - fort V „Grochowce“ - fort VI „Helicha“-G. Wapielnica- fort XVI „Zniesienie“.
Długość trasy: ok. 35 km; Punkty: 10 pkt do K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz
Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 5 ROWEROWEJ
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach opłaconej składki za b.r., natomiast pozostali uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.


UWAGA !!! LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.
Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo. Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.


Zgłoszenia i wpisowe: do 17.10.2018 (środa) w Biurze Oddziału PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.
Liczba zgłoszeń na poszczególne trasy jest ograniczona.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
• Dzieci do lat 6 - 6 zł
• Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2018 r.) - 10 zł
• Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK - 10 zł
• Dorośli nie zrzeszeni w PTTK - 13 zł
• Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 250 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami.

Zakończenie rajdu odbędzie się ok. godz. 15.00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu XVI „Zniesienie” w Przemyślu. W trakcie zakończenia zostaną wręczone Odznaki Jubileuszowe z Okazji 60 Ogólnopolskiego Rajdu „Twierdza Przemyśl”

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.