BIESZCZADY JESIENIĄ
WIDOKOWE PASMO HYRLATEJ
06.10.2018 (sobota)
Program:
Wyjazd z parkingu dla autokarów Plac Rybi obok MNZP w Przemyślu, o godz. 6:00. Przejazd na trasie: Przemyśl- Cisna - Solinka.
Przejście piesze trasą: Solinka - Czerenin - Stryb -Rypi Wierch - Przełęcz nad Roztokami - Roztoki Górne - Rosocha - Hyrlata - Berdo - Żubracze.
Powrót do Przemyśla ok. 20:00.
Trasa średnio trudna, czas przejścia ok. 7 - 8 godz.
UWAGA! Wymaga się od uczestników wycieczki odpowiedniego ubioru do wędrówek górskich oraz kondycji fizycznej.

Cena: 75 zł ; członkowie PTTK - 70 zł

Świadczenia objęte ceną: transport, przewodnictwo, ubezpieczenie (SU 5000 zł)*,
*Dla członków PTTK ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje Biuro Turystyczne PTTK Przemyśl tel. 16 678 53 74 w terminie do 02.10.2018r (wtorek).
Wciągu 3 dni od zgłoszenia należy wpłacić wpisowe.