PTTK  zaprasza na rajd rowerowy

,,Pożegnanie wakacji”

Regulamin rajdu

 

  1. Organizator

 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Kolarskiej Klubu Górskiego

,,Karpaty”  37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

 

  1. Trasa rajdu

Rajd rowerowy będzie przebiegać po drogach i bezdrożach Ziemi Przemyskiej na trasie: Przemyśl, Zalesie, Krzeczkowa, Huta Brzuska, Babice, Helusz, Wola Węgierska, Bełwin, Przemyśl.

(ok.85 km).

Zbiórka uczestników w dn. 08.09.2018 r. (sobota) o godz. 0800 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 0815.

 

  1. Cel imprezy

Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Poznanie historii, zabytków oraz walorów przyrodniczych Ziemi Przemyskiej.

 

  1. Warunki uczestnictwa

Rajd ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział rodziny i turyści indywidualni. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

 

  1. Zgłoszenia

Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,

lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

 

  1. Informacje dodatkowe

Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.

Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.

Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości (członkowie PTTK legitymację), suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.

Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy.

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h

 

  1. Postanowienia końcowe

Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!

                                                                                                            Sekcja Turystyki Rowerowej

ZAPRASZAMY ! ! !