Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu 

przy współpracy

 Urzędu Miejskiego w Przemyślu

   

                  W RAMACH OBCHODÓW 39 ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI 

zaprasza na

XVIII Ogólnopolski Rajd DR MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA 

TERMIN: 29  i   30 września 2018 r.

TRASY RAJDU:

Nr 1- Szlakiem żółtym i niebieskim- „Zdobywamy Najwyższy Szczyt Powiatu Przemyskiego ”

Zbiórka o godz. 8:00 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej- pl. Rybi Wyjazd zamówionym autobusem w okolice miejscowości Makowa. Przejazd autobusem płatny dodatkowo 7 zł + wpisowe. 

Przejście trasy: Dolina Niemiecka –Suchy Obycz(618m n.p.m.) –Dolina Paportniańska – Przełęcz pod Kiczerą (445m n.p.m)- Połoninki Kalwaryjskie- Mandżocha (471m n.p.m)- Kalwaria Pacławska

Powrót grupy zamówionym autobusem do Rynku.

Długość trasy: 16 km Punkty: 16 pkt. do OTP, 17 pkt do GOT.

Prowadzenie: Marta Kroczek 

Nr 2 -  Szlakiem niebieskim „W poszukiwaniu Niedźwiedzi”

Zbiórka o godz. 9.30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej- pl. Rybi Wyjazd zamówionym autobusem do miejscowości Koniusza. Przejazd autobusem płatny dodatkowo 6 zł + wpisowe. 
Przejście trasy:
Koniusza - niebieski szlak przez Szybenicę (496 m n.p.m.) - czerwony szlak przez Helichę (420 m n.p.m.) - skrzyżowanie szlaków pod Wapielnicą (394 m n.p.m.) - Zielonka - Zniesienie - zejście  przez Park Zamkowy.
Długość trasy: 16 km. Punkty: 16 pkt. do OTP, 17 pkt. do GOT.
Prowadzenie:  Edyta Hrymak

Nr 3 – Szlakiem czarnym „Dla maruderów”

Zbiórka  o godz. 11:45 na parkingu przed stadionem „Polonia” przy ul. Sanockiej. Wyjazd kursowym autobusem do Dybawki o godz. 11:54(Bilet płatny we własnym zakresie- 3,20 zł).

Przejście trasą:  Dybawka- Fort VII „Prałkowce – „droga stu zakrętów”- Wapielnica(394 m n.p.m.)- Zielonka- Zniesienie-Rynek Starego Miasta

Długość trasy: 8 km. Punkty: 8 do OTP, 9 do GOT,

Prowadzenie: Elżbieta Sawicka

Nr 4 – Rowerowa – Rodzinnie Szlakiem „Green Velo”- 30.09.2018 r.-

TRASA BEZPŁATNA- OBOWIĄZKOWE ZAPISY

Zbiórka uczestników w niedzielę(30.09) o godz. 11:45. na Rynku Starego Miasta

Wyjazd na trasę o godz. 12.00. Przejazd na trasie: Przemyśl- Prałkowce -Dybawka Górna -fort VII Prałkowce - Przemyśl.

Powrót do Przemyśla o godz. 15:00

Długość trasy: ok. 23 km. ;  Punkty: 10 pkt do K.O.T.

Prowadzenie: Jan Paradysz

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 4 rowerowej: 

W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy.

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność.. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział indywidualni turyści, drużyny zgłoszone przez szkoły, Koła  i Kluby PTTK i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.

Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrody, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 

Zgłoszenia i wpisowe : przyjmowane są do 26.09.2018 (środa) !!!  w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.   

WPISOWE NIE OBOWIĄZUJE NA TRASĘ ROWEROWĄ

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są  z wpłaty wpisowego (1 opiekun na 10 młodocianych).

 W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:  ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, przewodnictwo na trasach, udział w poczęstunku, pamiątkowy magnes( dla 180 pierwszych zgłoszonych osób ), członkowie PTTK otrzymują ubezpieczenie w ramach opłaconej bieżącej składki członkowskiej. 

Wszyscy uczestnicy tras pieszych rajdu spotykają się 29.09.2018 r. ok. godz. 16:00 na Rynku Starego Miasta, gdzie każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.

Zakończenie trasy rowerowej w dniu 30.09.2018 r o godz. 15:00 na Rynku Starego Miasta, gdzie każdy otrzyma poczęstunek.

 

Serdecznie zapraszamy