PTTK Oddział w Przemyślu oraz Urząd Miejski w Przemyślu zapraszają w dniu 02.05.2018 na rajd "Rowerem z biało-czerwoną"

Regulamin rajdu

  1. Program rajdu

- Udział w uroczystości przy pomniku Orląt Przemyskich z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej

   Polskiej.

- Przejazd rowerzystów trasą rajdu. Organizatorzy proszą cyklistów o uczestnictwo w strojach 

    biało – czerwony, lub oflagowanie rowerów chorągiewkami w barwach narodowych. 

  1. Trasa rajdu

Rajd przebiegać będzie po drogach powiatu Przemyskiego na trasie: Przemyśl, Buszkowice, Wyszatyce, Walawa, Małkowice, Żurawica, Przemyśl (ok. 35 km). Czas przejazdu ok. 2,5 godziny.

Zbiórka uczestników w dniu 2 maja 2018 r. (w środę) na placu Orląt Przemyskich o godz. 9:45

Stopień trudności: łatwa

  1. Cel imprezy

Popularyzacja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Integracja miłośników turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa.

  1. Warunki uczestnictwa

Wycieczka jest ogólnodostępna. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

  1. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać w Oddziale PTTK w Przemyślu, ul. Waygarta 3, tel. (16) 678 53 74, do dnia 30.04.2018, do godz.11.  Udział w rajdzie jest bezpłatny.

  1. Informacje dodatkowe .

W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy.

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne.

 

  1. Postanowienia końcowe

Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.

Podczas przejazdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Uczestnicy  rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy, oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.