Zarząd Oddziału PTTK im. M. Orłowicza w Przemyślu zaprasza na szkolenie:
Lasy i zrównoważona Gospodarka Leśna w Nadleśnictwie Krasiczyn

Szkolenie rozpocznie się w dniu 7.04.2018 r. o godz. 9:00 w Sali Edukacyjnej Nadleśnictwa Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu przy ul. 29 listopada 12. Szkolenie będzie składać się z dwóch części: teoretycznej w siedzibie Nadleśnictwa oraz praktycznej na terenie leśnictwa Wapowce, gdzie będzie się można zapoznać z nową infrastrukturą przy ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Dolina Hołubli”. Organizator zapewnia transport uczestników. Planowane zakończenie szkolenia ok godz. 14
Zapisy w Biurze Oddziału w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.